FAQ

Uiteraard heeft u nog zeer vele vragen. Wij willen die ook graag beantwoorden. Aarzel niet contact te nemen. Dit alles vrijblijvend.

Om op de meest courante vragen een antwoord te geven, hierbij enkele “meeste gestelde vragen” met een antwoord.

( Meer faq’s met antwoorden vind je hier op de site van de Reguliere Grootloge van België. )

 

Wie kan er lid worden van onze loge?

Iedere vrije en rechtschapen man kan vanaf de leeftijd van 21 jaar aanvragen om toe te treden. Tolerantie t.o.v. andersdenkenden is een absolute vereiste. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, taal, godsdienst, nationaliteit, cultuur of sociale klasse. Gevoel voor spiritualiteit, symboliek en een onderzoekende geest is aanbevolen.

 

Kan men het lidmaatschap opzeggen ?

De Loge is geen sekte. Het lidmaatschap wordt vrij aangegaan en kan vrij opgezegd worden op ieder ogenblik. Bij toetreding vragen we een engagement om een tijd lid te blijven. Dit om de nieuwsgierigheid te bedwingen.

 

Kunnen alleen mannen met een hogere opleiding lid worden van onze loge?

Absoluut niet: zonder onderscheid van ras, status en overtuiging is ieder vrij man een potentiële kandidaat. Sociale rangorde en maatschappelijke titels zijn nooit bepalende factoren.

 

Wat kan onze Loge u bieden?

Broederlijkheid, solidariteit en verbondenheid. Een zoektocht en vervolmaking van zichzelf samen met anderen. Een spirituele groei en een poort naar de gehele mensheid.

Wat is het geheim van de vrijmetselarij?

Het grote geheim van de vrijmetselarij ligt in de persoonlijke ervaring van de inwijding en bij de uitvoering van de rituelen. Dit start een proces van vervolmaking en is een zeer diepgaande ervaring, zo persoonlijk, dat het zelfs aan een andere ingewijde alleen bij benadering kan worden meegedeeld.

Voor een buitenstaander is iets zo persoonlijks helemaal niet te vatten.

Wat kost het lidmaatschap ?

Lidmaatschap van de Loge kost niet meer dan het lidmaatschap van een andere vereniging. Over het algemeen schommelen de jaarlijkse persoonlijke bijdragen rond de 200,00 €. De prijs voor het nuttigen van een drankje en de deelname aan maaltijden is uitermate  democratisch. Bij de intrede zal de kleding en uitrusting ook nog zijn prijs hebben.

Hoe kan ik tot de Loge toetreden?

Als u interesse hebt in de vrijmetselarij, kan u via deze link  een mail sturen. Of u vult via deze link een antwoordformulier in. Wij zullen zeker met u contact opnemen. Wij verzekeren u absolute discretie.

Waarom kunnen alleen mannen lid worden?

De vrijmetselarij is historisch alleen toegankelijk voor mannen. Wij minachten de vrouwen niet, integendeel, maar passen de traditionele regels en gebruiken toe die ouder zijn dan de vrijmetselarij zelf. Onze gehechtheid aan de rijke traditie is een wezenlijk kenmerk van de vrijmetselarij. Er zijn mogelijk meerdere wijze redenen voor de toenmalige beslissing.

Overigens bestaat er in België de Vrouwen Groot Loge, die uitsluitend vrouwen initieert.)  Er bestaat tevens een niet traditionele Loge, ‘Le Droit Humain’ die zowel vrouwen als mannen initieert.