Lid worden

Als u een man bent, de Constitutie onderschrijft, de kwaliteiten hebt die de Loge van u verlangt, en op zoek bent naar wat in deze site beschreven wordt, dan bent u welkom om u kandidaat te stellen voor lidmaatschap van onze Loge.  Vrijmetselaren maken geen onderscheid naar afkomst, land, religie, ras, ouderdom, inkomen, opleiding of opinie.

Vrijmetselarij gaat er van uit dat een man niet kan worden verplicht om tot de broederschap toe te treden en vraagt dat een kandidaat ‘uit vrije wil toegang vraagt’.  U kan een lid vragen om  een aanvraag te doen.  Bij deze bieden wij u de mogelijkheid om via het antwoordformulier of via een mail naar vrijmetselarij@loge-degraankorrel.org in contact te komen met onze Loge.