Werkzaamheden

De ontmoetingen hebben plaats op de 2° en 4° maandag van de maand, uitgezonderd op feest- en vakantiedagen.

De zittingen beginnen om 20u00. Indien er nadien nog een banket volgt eindigen we rond 23u00.

Werken volgens de reguliere traditie houdt in, dat de loge streeft naar een bevrijding van de mens, er geen dogma’s op nahoudt en wars is van religie en het bestaan erkent van een universeel principe of scheppende kracht die ‘Opperbouwmeester van het Heelal’ wordt genoemd. Twistgesprekken over politiek en religie zijn in de Loge niet toegelaten.

Om aan zichzelf te werken komen vrijmetselaren samen in een besloten omgeving, Loge genoemd. In de Loge zonderen de vrijmetselaren zich af  van de woelige en drukke buitenwereld om in alle sereniteit aan zichzelf te werken. Onder het motto ‘Betere mannen maken een Betere Wereld’. Het gebruik van symbolen schept een gemeenschappelijke band en bevordert  de ‘broederschap’ onder de vrijmetselaren.

De belangrijkste taak van de vrijmetselaarsloge is eerlijke en vrije mannen te initiëren in de Koninklijke Kunst. Om in een breder perspectief te werken worden er, voor wie dat wenst,  bezoeken afgelegd aan de werkzaamheden van andere loges. Vrijmetselarij kent geen grenzen. Alle vrijmetselaars van de wereld zijn broeders.